Наше гробље и око њега

Момо Капор је једном рекао „Ако хоћеш добро да упознаш неки град, немој да пропустиш прилику да му видиш и гробље“.
У многим градовима света гробље се налази у туристичкој понуди као обавезно место, а шетње кроз вечно почивалиште представљају атрактиван сегмент представљања града кроз богат споменички фонд, од којих неки споменици имају велику уметничку, културну и историјску вредност.
Гробови у Великом Градишту осликавају прохујале векове кроз споменички фонд и многобројне заслужне грађане чији посмртни остаци овде почивају. Одржавањем и уређењем гробља бави се предузеће ЈКП Дунав, и генерално његовим тренутним стањем можемо бити задовољни. Видни су напори на његовом коначном уређењу и сређивању.
Према записима Жарка Живановића из необјављене књиге „Огледало наших гробова“ и књиге „Знаменити градиштанци на културно историјској позорници“ забележено је преко 120 имена заслужних суграђана. Већина је овде сахрањена и има своје одговарајуће споменике. Ово су личности које су својим радом и оним што су оставили за собом, задужили овај град и нас, њихове потомке.
Ту у првом реду треба споменути апотекаре Драшкоцијеве, двет фамилија Обрадовића, Андру Љубичића свештеника и Народног посланика и његову супругу Станку председницу „Кола девојака“, др Лазара Бесарабића управника болнице и Народног посланика, председнике општина: Стоић Обрадовића, Вељу Ивковића, Влајка Ђорђевића, Јоцу Селића и Лазу Тршића затим познате суграђане у другим областима Жику Тутунџића, Карамарковиће, Стојадиновиће, Бајкиће. Свакако треба споменути гробове Павла и Ђорђа Ђорђевића који су граду оставили легат од преко 1500 експоната који се налазе у Народном Музеју у Великом Градишту.
На нашем гробљу почивају и посмртни остаци руског генерала Иполита Ивановића Угличанина, као и бројних солунских ратника и бораца НОБ-а.
Један мали број ових гробних места је запуштен а неки споменици су сломљени (Драшкоци, Стојићи…).
Немамо прецизних података од када на овом месту датира гробље. Према записима Жарка Живановића најстарији споменик на гробљу је из 1794.године, а ту су и два неочитљива, вероватно још старија пешчаника. Овде треба додати и већи број напуштених белих крстова. Све ово упућује на закључак да садашње гробље датира из времена Турака. За најстарије гробље на територије општине Велико Градиште узима се простор садашњег парка испред зграде општине где се налази Римска некропола.
Посебна вредност нашег гробља су и две старе капеле. Старију капелу, задужбину Лазара Михајловића подигао је његов отац Рафајло1890.године. Унук Војислав финансирао је спољну санацију. Унутрашњост капеле је осликана, а ово ремекдело фрескосликарства сматра се једним од највреднијих културних добра нашег гробља. Унутрашњост ове капеле је због влаге доста оштећена. Спољашност друге, новије капеле Саве Ж. Обрадовића ЈКП Дунав је обновио и лепо уредио. Остаје питање зашто ови објекти нису у сакралној употреби?
Да се не би стидели пред нашим прецима, уз сагласност Завода за заштиту споменика културе треба извршити попис и снимање свих споменика, направити парцелизацију за катастар гробља и све то објавити у књизи која може бити дигитална или попут „Огледала наших гробова“.
У наредном периоду требало би још интезивније наставити са радом и подржати напоре ЈКП на уређењу Градиштанског гробља да се њиме поносимо.

16. 01. 2018.

По причи Жарка Живановића
Написала Ивана Дамњановић
Туристичка организација општине Велико Градиште

Комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту

Услуге сахрањивања:
– Сахрана и гробно место са ископом,затрпавањем и поравнавањем надгробне хумке
– Отварање и затварање озидане гробнице
– Сахрањивање у гробници са размештањем сандука
– Превоз покојника специјалним колицима
– Коришћење капеле до 24 часа (са коришћењем топлотно – расхадних уређаја)
– Полагање и укоп урне

Остале услуге:
– Уређење хумке – додавање земље по потреби где је гроб урушен/улегао
– Бетонирање попречних стаза Д=80цм по једном гробном месту
– Бетонирање уздужне стазе Д=50цм
– Израда опсега
– Ситне поправке на постојећим споменицима и опсезима
– Зидање гробница
– Намештање споменика или мермерне плоче
Ексхумација:
– Ексхумација са почивањем до 3 године
– Ексхумација са почивањем од 3 до 10 година
– Ексхумација са почивањем преко 10 година
– Сахрана посмртних ексхумираних остатака у нови гроб на градском гробљу

НАПОМЕНЕ

1. При заказивању сахране у птисуству странке на лицу места констатовати у каквом су стању плоче. Да нису плоче оштећене.
2. Термин враћања плоча 2 дана унапред најављује странка
3. Потребно је да странка обавести Управу гробља кад жели да се хумка уреди
4. Пре намештања споменика или мермерне плоче странка је дужна да поднесе писани захтев са жељеним термином намештања.
5. Странка сама прибавља сагласност и од надлежних органа за извршење ексхумације.Ексхумације за које није истекао обавезан рок почивања од 10 година не могу се извршавати у периоду од 01. маја до 30. септембра.

У циљу склапања што већег броја уговора о закупу гробних места и бољег старања о старом гробљу предвиђено је да после истека од 80 година од смрти покојника, трошкови годишњег закупа гробног места падају на терет ЈКП “Дунав Велико Градиште“.
За плаћање износа годишњег закупа за гробна места за цео петогодишњи период одједном,одобрава се попуст од 20%.
Имајући у виду да се одређени број грађана стара о више гробних места, то се нуди грађанима могућност да за већи број места својих предака плате мањи износ, сачинивши уговор о закупу свих гробних места о којима се старају.

Одлука о сахрањивању и гробљима

Одлука о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту од 10. 1. 2024

Одлука о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту – накнада за одржавање

Одлука о промени ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту – закуп гробних места