Поштовани корисници комуналних услуга ЈКП "Дунав Велико Градиште" позивамо вас да редовно измирујете своје доспеле обавезе преко рачуна пословних банака и на шалтеру у просторијама ЈКП "Дунав Велико Градиште" у улици Сремска бр. 1 од 07-14 часова сваког радног дана (осим у периоду дневног одмора - паузе запосленог благајника 09-09,30 часова).

Захваљујемо на сарадњи,


На основу члана 30. Одлуке о сахрањивању и гробљима на територији општине Велико Градиште бр. 352-44/2021-01-1 коју је донела Скупштина општине Велико Градиште дана 19.08.2021. године, ЈКП „Дунав Велико Градиште“ упућује следећe:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Свим корисницима гробних места, познатим и непознатим носиоцима права коришћења гробних места на Градском гробљу у Великом Градишту да се до 31. 01. 2023. године јаве у ЈКП “Дунав Велико Градиште“ у службу Сектора гробље, ради сачињавања уговора о продужењу рока закупа гробних места (за уговоре којима рок закупа истиче 31. 12. 2022. године), односно нових уговора о закупу, као и ради уплате неплаћених годишњих накнада на име закупа и одржавања гробних места и увођење у регистар свих нерегистрованих корисника гробних места.

У супротном ЈКП“Дунав Велико Градиште“, према свима који не изврше наведену обавезу примениће се одредбе Закона о сахрањивању и гробљима и Одлуке о сахрањивању и гробљима.

Све информације у вези с овим обавештењем могу се добити сваког радног дана у просторијама ЈКП “Дунав Велико Градиште“ у улици Сремској бр.1 у Великом Градишту и на телефон 012/662-722 или бесплатан телефонски број 0800/390-009 или e-mail: grobljeipijaca.jkpdunav@gmail.com


Најновије објаве - вести - обавештења

Обавештење о искључењу – Велико градиште – Сунчани Брегови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСКЉУЧЕЊУ ВОДЕ ЗБОГ РАДОВА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ- НАСЕЉЕ СУНЧАНИ БРЕГОВИ Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Сунчани Брегови, Велико Градиште, да ће због... Прочитајте више

Позив за закључење уговора за закуп места на Робној – “Бувљој“ пијаци у Великом Градишту

Позивамо заинтересована лица да приступе у просторије ЈКП “Дунав Велико Градиште“ почев од 19. 12. 2022. године, након 10 часова – ради закључивања уговора за закуп места за 2023.... Прочитајте више

Позив за закључење уговора о закупу места на зеленој пијаци у Великом Градишту

Позивамо заинтересована лица да приступе у просторије ЈКП “Дунав Велико Градиште“ почев од 15. 12. 2022. године, након 10 часова – ради закључивања уговора за закуп тезга/места за витрину... Прочитајте више

Ћирилица Latinica