Сектор комерцијала, књиговодство и општи послови

Обавља послове из области:
• Буџета и финансија
• Књиговотства
• Правних послова
• Персоналне евиденције
• Материјалне и финансијске контроле и администрације
• Учествује у припреми документације за јавне набавке
• Врши техничку припрему документације за рад надзорног одбора и за потребе општинске управе