ЈКП “Дунав Велико Градиште“- паркинг сервис, управља и инвестиционо одржава јавна паркиралишта и друге сличне објекте.
У складу са донетом одлуком о јавним паркиралиштима на територији општине велико градиште у великом градишту постоји једна зона наплате паркинг услуга.У зонираном подручју наплата накнаде за коришћење општих паркиралишта се врши у времену:Радним данима од 8:00 – 15:00 часова
суботом од 8:00 – 13:00 часоваНедељом, државним празником и другим празником који је нерадни дан, не врши се наплата паркинга.

Плаћање паркинга је могуће путем SMS-а, куповином карата у киосцима, мењачницама и продавницама.

Кратки број – SMS
8821 – 45 РСД – сатна паркинг карта – почев од 01. 01. 2023.
8822 – 250 РСД – дневна паркинг карта – почев од 01. 01. 2023.

Плаћање паркинга на Сребрном језеру је могуће путем SMS-a, док је сатне и дневне паркинг карте могуће купити у мањачници на Шетној стази или код инкасанта.

Кратки број – SMS
8825 – 45 РСД сатна паркинг карта
8826 – 250 РСД дневна паркинг карта

Наплата ће се вршити сваког дана од 10h до 17h осим државног празника и другог празника који је нерадан дан.

Ако се контролом коришћења општег паркиралишта, утврди да корисник паркиралишта није платио цену за одређено време коришћења паркиралишта унапред, На основу Одлуке о јавним паркиралиштима општине Велико Градиште, корисник паркиралишта је дужан да плати издату Доплатну паркинг карту у износу од 1.000,00 динара у року од 8 дана на пошти или у банци или на благајни предузећа, у супротном трошкови које предузеће има у поступку наплате потраживања падају на терет корисника.
Уколико у року од 7 дана извршите уплату по овој Доплатној карти ваша обавеза ће износити 50% од укупног износа Доплатне карте, односно 500,оо динара.

У случају било каквих примедби на издату Доплатну паркинг карту, корисник може поднети захтев за рекламацију у року од 8 дана од дана издавања налога. Захтев се подноси Служби паркинг сервиса ЈКП Дунав Велико Градиште у Великом Градишту, Сремска 1 радним данима од 8 до 14 часова.

Телефон за информације 012/662-722

Молим Вас да ваша дуговања измирите на време, како бисте избегли додатне трошкове.

ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ – ПАРКИНГ СЕРВИС ИЗДАЈЕ СЛЕДЕЋЕ ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ:

• ПОВЛАШЋЕНЕ ПАКИНГ КАРТЕ ЗА СТАНАРЕ-ИЗДАЈУ СЕ ЗА 12 МЕСЕЦИ
• ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЕДИШТЕ ИЛИ ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ У ЗОНИ НАПЛАТЕ ПАРКИНГА-ИЗДАЈУ СЕ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, 6 МЕСЕЦИ 3 МЕСЕЦА И 1 МЕСЕЦ
• ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ-ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ У ЗОНИ НАПЛАТЕ ПАРКИРАЊА, АЛИ МЕСТО РАДА ИМ ЈЕ У ОБЈЕКТУ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ОВОЈ ЗОНИ, ИЗДАЈУ СЕ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, 6 МЕСЕЦИ, 3 МЕСЕЦА И 1 МЕСЕЦ
• ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА-ИЗДАЈЕ СЕ ОД РОЂЕЊА ДЕТЕТА ДО НАВРШЕНЕ 1 ГОДИНЕ ЖИВОТА ДЕТЕТА
• ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА-ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ У ЗОНИ НАПЛАТЕ ПАРКИНГА, ОДНОСНО ПРАВНА ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ СЕДИШТЕ ИЛИ ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ У ЗОНИ НАПЛАТЕ ПАРКИРАЊА, ИЗДАЈУ СЕ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, 6 МЕСЕЦИ, 3 МЕСЕЦА, И 1 МЕСЕЦ
• РЕЗЕРВИСАНО ПАРКИНГ МЕСТО-ВАЖИ 1 МЕСЕЦ