ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“- ПАРКИНГ СЕРВИС, УПРАВЉА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВА ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ОБЈЕКТЕ.

У СКЛАДУ СА ДОНЕТОМ ОДЛУКОМ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ПОСТОЈИ ЈЕДНА ЗОНА НАПЛАТЕ ПАРКИНГ УСЛУГА.

У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ НАПЛАТА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА СЕ ВРШИ У ВРЕМЕНУ:

РАДНИМ ДАНИМА ОД 8,00 – 15,00 ЧАСОВА
СУБОТОМ ОД 8,00 – 13,00 ЧАСОВА
НЕДЕЉОМ, ДРЖАВНИМ ПРАЗНИКОМ И ДРУГИМ ПРАЗНИКОМ КОЈИ ЈЕ НЕРАДНИ ДАН, НЕ ВРШИ СЕ НАПЛАТА ПАРКИНГА.

Плаћање паркинга је могуће путем СМС-а, куповином карата у киосцима, мењачницама и продавницама.

СМС
8821 – 45 РСД – сатна паркинг карта почев од 01. 01. 2023.
8822 – 250 РСД – дневна паркинг карта почев од 01. 01. 2023.

У периоду од 1. 6. – 31. 8. 2023. на Сребрном језеру посебни кратки бројеви наплате паркинга:

СМС
8825 – 45 РСД сатна паркинг карта
8826 – 250 РСД дневна паркинг карта

Ако се контролом коришћења општег паркиралишта, утврди да корисник паркиралишта није платио цену за одређено време коришћења паркиралишта унапред, На основу Одлуке о јавним паркиралиштима општине Велико Градиште, корисник паркиралишта је дужан да плати издату Доплатну паркинг карту у износу од 1.000,00 динара у року од 8 дана на пошти или у банци или на благајни предузећа, у супротном трошкови које предузеће има у поступку наплате потраживања падају на терет корисника.
Уколико у року од 7 дана извршите уплату по овој Доплатној карти ваша обавеза ће износити 50% од укупног износа Доплатне карте, односно 500,оо динара.

У случају било каквих примедби на издату Доплатну паркинг карту, корисник може поднети захтев за рекламацију у року од 8 дана од дана издавања налога. Захтев се подноси Служби паркинг сервиса ЈКП Дунав Велико Градиште у Великом Градишту, Сремска 1 радним данима од 8 до 14 часова.

Телефон за информације 012/662-722

Молим Вас да ваша дуговања измирите на време, како бисте избегли додатне трошкове.

ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ – ПАРКИНГ СЕРВИС ИЗДАЈЕ СЛЕДЕЋЕ ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ:

• ГОДИШЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА СТАНАРЕ
• ГОДИШЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
• ПОЛУГОДИШЊА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
• ТРОМЕСЕЧНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
• МЕСЕЧНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
• ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА (МЕСЕЧНА,ГОДИШЊА)
• РЕЗЕРВИСАНО ПАРКИНГ МЕСТО
• ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА РОДИТЕЉЕ НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА – ОВУ КАРТУ ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“- ПАРКИНГ СЕРВИС ИЗДАЈЕ БЕСПЛАТНО, И ВАЖИ ОД МОМЕНТА РОЂЕЊА ДЕТЕТА ДО НАВРШАВАЊА 1. ГОДИНЕ ЖИВОТА ДЕТЕТА

Решење о давању сагласности на Правилник о паркиралиштима

Одлука о измени ценовника за наплату услуга јавног паркирања возила – од 28. 11. 2022.