ЈКП “Дунав Велико Градиште“- паркинг сервис, управља и инвестиционо одржава јавна паркиралишта и друге сличне објекте.
У складу са донетом одлуком о јавним паркиралиштима на територији општине велико градиште у великом градишту постоји једна зона наплате паркинг услуга.

У зонираном подручју наплата накнаде за коришћење општих паркиралишта се врши у времену:

Радним данима од 8:00 – 15:00 часова
суботом од 8:00 – 13:00 часова

Недељом, државним празником и другим празником који је нерадни дан, не врши се наплата паркинга.

Плаћање паркинга је могуће путем SMS-а, куповином карата у киосцима, мењачницама и продавницама.

SMS
8821 – 45 РСД – сатна паркинг карта – почев од 01. 01. 2023.
8822 – 250 РСД – дневна паркинг карта – почев од 01. 01. 2023.

Плаћање паркинга на Сребрном језеру је могуће путем SMS-a, док је сатне и дневне паркинг карте могуће купити у мањачници на Шетној стази или код инкасанта.

Почев од 1. 06. на Сребрном језеру посебни кратки бројеви наплате паркинга:

SMS
8825 – 45 РСД сатна паркинг карта
8826 – 250 РСД дневна паркинг карта

Наплата ће се вршити сваког дана од 10h до 17h

Ако се контролом коришћења општег паркиралишта, утврди да корисник паркиралишта није платио цену за одређено време коришћења паркиралишта унапред, На основу Одлуке о јавним паркиралиштима општине Велико Градиште, корисник паркиралишта је дужан да плати издату Доплатну паркинг карту у износу од 1.000,00 динара у року од 8 дана на пошти или у банци или на благајни предузећа, у супротном трошкови које предузеће има у поступку наплате потраживања падају на терет корисника.
Уколико у року од 7 дана извршите уплату по овој Доплатној карти ваша обавеза ће износити 50% од укупног износа Доплатне карте, односно 500,оо динара.

У случају било каквих примедби на издату Доплатну паркинг карту, корисник може поднети захтев за рекламацију у року од 8 дана од дана издавања налога. Захтев се подноси Служби паркинг сервиса ЈКП Дунав Велико Градиште у Великом Градишту, Сремска 1 радним данима од 8 до 14 часова.

Телефон за информације 012/662-722

Молим Вас да ваша дуговања измирите на време, како бисте избегли додатне трошкове.

ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ – ПАРКИНГ СЕРВИС ИЗДАЈЕ СЛЕДЕЋЕ ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ:

• ГОДИШЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА СТАНАРЕ
• ГОДИШЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
• ПОЛУГОДИШЊА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
• ТРОМЕСЕЧНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
• МЕСЕЧНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
• ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА (МЕСЕЧНА,ГОДИШЊА)
• РЕЗЕРВИСАНО ПАРКИНГ МЕСТО
• ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА РОДИТЕЉЕ НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА – ОВУ КАРТУ ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“- ПАРКИНГ СЕРВИС ИЗДАЈЕ БЕСПЛАТНО, И ВАЖИ ОД МОМЕНТА РОЂЕЊА ДЕТЕТА ДО НАВРШАВАЊА 1. ГОДИНЕ ЖИВОТА ДЕТЕТА