ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОСНОВАНО 2011. ГОДИНЕ.

ДЕЛАТНОСТИ ПОВЕРЕНЕ ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ОД СТРАНЕ ОСНИВАЧА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ СУ:

ГАЗДОВАЊЕ ВОДОИЗВОРИШТЕМ, ВОДОВОДНОМ И КАНАЛИЗАЦИОНОМ МРЕЖОМ
ОДРЖАВАЊЕ ЦРПНИХ И ФЕКАЛНИХ СТАНИЦА И ПОСТРОЈЕЊА
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ – ОДЛАГАЛИШТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА у координацији са Општинском управом
УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКИМ ГРОБЉЕМ
ГАЗДОВАЊЕ ПОВЕРЕНИМ ОПШТИНСКИМ ШУМАМА
УСЛУГЕ ПАРКИНГ СЕРВИСА
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉИМА ТРИБРОДЕ, КУМАНЕ, ТОПОЛОВНИК, ЦАРЕВАЦ, СРЕДЊЕВО, ПЕЧАНИЦА, КАМИЈЕВО

 

ТРЕНУТНО ЈКП ”ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ” ИМА 6 СЕКТОРА И ТО:

СЕКТОР ПИЈАЦЕ И ИНКАСАНТСКА СЛУЖБА
СЕКТОР ГРОБЉЕ
СЕКТОР ШУМЕ И ДЕПОНИЈА
СЕКТОР ПАРКИНГ СЕРВИС
СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛА, КЊИГОВОДСТВО И ОПШТИ ПОСЛОВИ
СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ПУМПЕ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ И ПОСТРОЈЕЊА.

ЗАКОНСКИ ОКВИРИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ” СУ ДЕФИНИСАНИ ОДЛУКОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА.

  1. ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
  2. ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
  3. СТАТУТ ЈКП
  4. ОДЛУКОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Оснивачки акт
ЈКП “ДУНАВ Велико Градиште“

Колетивни уговор ЈКП ДУНАВ Велико Градиште

Правилник о организацији
и систематизацији

Статут ЈКП ДУНАВ