JKP “DUNAV VELIKO GRADIŠTE“- PARKING SERVIS, UPRAVLJA I INVESTICIONO ODRŽAVA JAVNA PARKIRALIŠTA I DRUGE SLIČNE OBJEKTE.

U SKLADU SA DONETOM ODLUKOM O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE U VELIKOM GRADIŠTU POSTOJI JEDNA ZONA NAPLATE PARKING USLUGA.

U ZONIRANOM PODRUČJU NAPLATA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OPŠTIH PARKIRALIŠTA SE VRŠI U VREMENU:

RADNIM DANIMA OD 8,00 – 15,00 ČASOVA
SUBOTOM OD 8,00 – 13,00 ČASOVA
NEDELJOM, DRŽAVNIM PRAZNIKOM I DRUGIM PRAZNIKOM KOJI JE NERADNI DAN, NE VRŠI SE NAPLATA PARKINGA.

Plaćanje parkinga je moguće putem SMS-a, kupovinom karata u kioscima, menjačnicama i prodavnicama.

SMS
8821 – 36 RSD – satna parking karta
8822 – 200 RSD – dnevna parking karta

U periodu od 1. 6. – 31. 8. 2022. na Srebrnom jezeru posebni kratki brojevi naplate parkinga:

SMS
8825 – 36 RSD satna parking karta
8826 – 200 RSD dnevna parking karta

Ako se kontrolom korišćenja opšteg parkirališta, utvrdi da korisnik parkirališta nije platio cenu za određeno vreme korišćenja parkirališta unapred, Na osnovu Odluke o javnim parkiralištima opštine Veliko Gradište, korisnik parkirališta je dužan da plati izdatu Doplatnu parking kartu u iznosu od 1.000,00 dinara u roku od 8 dana na pošti ili u banci ili na blagajni preduzeća, u suprotnom troškovi koje preduzeće ima u postupku naplate potraživanja padaju na teret korisnika.
Ukoliko u roku od 7 dana izvršite uplatu po ovoj Doplatnoj karti vaša obaveza će iznositi 50% od ukupnog iznosa Doplatne karte, odnosno 500,oo dinara.

U slučaju bilo kakvih primedbi na izdatu Doplatnu parking kartu, korisnik može podneti zahtev za reklamaciju u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga. Zahtev se podnosi Službi parking servisa JKP Dunav Veliko Gradište u Velikom Gradištu, Sremska 1 radnim danima od 8 do 14 časova.

Telefon za informacije 012/662-722

Molim Vas da vaša dugovanja izmirite na vreme, kako biste izbegli dodatne troškove.

JKP “DUNAV VELIKO GRADIŠTE“ – PARKING SERVIS IZDAJE SLEDEĆE POVLAŠĆENE PARKING KARTE:

• GODIŠNJE PARKING KARTE ZA STANARE
• GODIŠNJE PARKING KARTE ZA FIZIČKA LICA
• POLUGODIŠNJA PARKING KARTA ZA FIZIČKA LICA
• TROMESEČNA PARKING KARTA ZA FIZIČKA LICA
• MESEČNA PARKING KARTA ZA FIZIČKA LICA
• POVLAŠĆENA PARKING KARTA ZA TAKSI VOZILA (MESEČNA,GODIŠNJA)
• REZERVISANO PARKING MESTO
• POVLAŠĆENA PARKING KARTA ZA RODITELJE NOVOROĐENOG DETETA – OVU KARTU JKP „DUNAV VELIKO GRADIŠTE“- PARKING SERVIS IZDAJE BESPLATNO, I VAŽI OD MOMENTA ROĐENJA DETETA DO NAVRŠAVANJA 1. GODINE ŽIVOTA DETETA

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o parkiralištima

ODLUKU o dopuni CENOVNIKA za naplatu usluga javnog parkiranja vozila – 2019.