JKP “Dunav Veliko Gradište“- parking servis, upravlja i investiciono održava javna parkirališta i druge slične objekte.
U skladu sa donetom odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji opštine veliko gradište u velikom gradištu postoji jedna zona naplate parking usluga.U zoniranom području naplata naknade za korišćenje opštih parkirališta se vrši u vremenu:Radnim danima od 8:00 – 15:00 časova
subotom od 8:00 – 13:00 časovaNedeljom, državnim praznikom i drugim praznikom koji je neradni dan, ne vrši se naplata parkinga.

Plaćanje parkinga je moguće putem SMS-a, kupovinom karata u kioscima, menjačnicama i prodavnicama.

Kratki broj – SMS
8821 – 45 RSD – satna parking karta – počev od 01. 01. 2023.
8822 – 250 RSD – dnevna parking karta – počev od 01. 01. 2023.

Plaćanje parkinga na Srebrnom jezeru je moguće putem SMS-a, dok je satne i dnevne parking karte moguće kupiti u manjačnici na Šetnoj stazi ili kod inkasanta.

Kratki broj – SMS
8825 – 45 RSD satna parking karta
8826 – 250 RSD dnevna parking karta

Naplata će se vršiti svakog dana od 10h do 17h osim državnog praznika i drugog praznika koji je neradan dan.

Ako se kontrolom korišćenja opšteg parkirališta, utvrdi da korisnik parkirališta nije platio cenu za određeno vreme korišćenja parkirališta unapred, Na osnovu Odluke o javnim parkiralištima opštine Veliko Gradište, korisnik parkirališta je dužan da plati izdatu Doplatnu parking kartu u iznosu od 1.000,00 dinara u roku od 8 dana na pošti ili u banci ili na blagajni preduzeća, u suprotnom troškovi koje preduzeće ima u postupku naplate potraživanja padaju na teret korisnika.
Ukoliko u roku od 7 dana izvršite uplatu po ovoj Doplatnoj karti vaša obaveza će iznositi 50% od ukupnog iznosa Doplatne karte, odnosno 500,oo dinara.

U slučaju bilo kakvih primedbi na izdatu Doplatnu parking kartu, korisnik može podneti zahtev za reklamaciju u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga. Zahtev se podnosi Službi parking servisa JKP Dunav Veliko Gradište u Velikom Gradištu, Sremska 1 radnim danima od 8 do 14 časova.

Telefon za informacije 012/662-722

Molim Vas da vaša dugovanja izmirite na vreme, kako biste izbegli dodatne troškove.

JKP “DUNAV VELIKO GRADIŠTE“ – PARKING SERVIS IZDAJE SLEDEĆE POVLAŠĆENE PARKING KARTE:

• POVLAŠĆENE PAKING KARTE ZA STANARE-IZDAJU SE ZA 12 MESECI
• POVLAŠĆENE PARKING KARTE ZA PRAVNA LICA KOJA IMAJU SEDIŠTE ILI POSLOVNU JEDINICU U ZONI NAPLATE PARKINGA-IZDAJU SE NA PERIOD OD 12 MESECI, 6 MESECI 3 MESECA I 1 MESEC
• POVLAŠĆENA PARKING KARTA ZA ZAPOSLENE-FIZIČKA LICA KOJA NEMAJU PREBIVALIŠTE U ZONI NAPLATE PARKIRANJA, ALI MESTO RADA IM JE U OBJEKTU KOJI SE NALAZI U OVOJ ZONI, IZDAJU SE NA PERIOD OD 12 MESECI, 6 MESECI, 3 MESECA I 1 MESEC
• POVLAŠĆENE PARKING KARTE ZA RODITELJE NOVOROĐENOG DETETA-IZDAJE SE OD ROĐENJA DETETA DO NAVRŠENE 1 GODINE ŽIVOTA DETETA
• PARKING KARTE ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA-FIZIČKA LICA KOJA NEMAJU PREBIVALIŠTE U ZONI NAPLATE PARKINGA, ODNOSNO PRAVNA LICA KOJA NEMAJU SEDIŠTE ILI POSLOVNU JEDINICU U ZONI NAPLATE PARKIRANJA, IZDAJU SE NA PERIOD OD 12 MESECI, 6 MESECI, 3 MESECA, I 1 MESEC
• REZERVISANO PARKING MESTO-VAŽI 1 MESEC