Sektor komercijala, knjigovodstvo i opšti poslovi

Obavlja poslove iz oblasti:
• Budžeta i finansija
• Knjigovotstva
• Pravnih poslova
• Personalne evidencije
• Materijalne i finansijske kontrole i administracije
• Učestvuje u pripremi dokumentacije za javne nabavke
• Vrši tehničku pripremu dokumentacije za rad nadzornog odbora i za potrebe opštinske uprave