ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016

Javno dostavljanje

Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Dokument broj 1852-2023 – UR DID Milanović, Vidosava Milanović

Obaveštenje o mogućnosti obustave komunalne usluge vodosnabdevanja

Dokument broj 1719-2023 – Nenad Jovanović

Obaveštenje o mogućnosti obustave komunalne usluge vodosnabdevanja

Dokument broj 1850-2023 – Jovanović Dušan

Obaveštenje o mogućnosti obustave komunalne usluge vodosnabdevanja

Dokument broj 1849-2023 – Stepić Jean Pierre Aleksandar

Obaveštenje o mogućnosti obustave komunalne usluge vodosnabdevanja

Ћирилица Latinica