Исправност воде за пиће у Великом Градишту

Услед многобројних објава по друштвеним мрежама које су настале у току јучерашњег дана, 13. 04. 2021. године, Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ обавештава јавност да је вода са градског водоизворишта Јелак – Смонице којом се снабдевају насеља Пожежено, Велико Градиште и Бели Багрем ИСПРАВНА ЗА ПИЋЕ И УПОТРЕБУ. Вода у насељу Кусиће је према  последњем узорку показала мутноћу нешто изнад дозвољене границе, што је чини физичко – хемијски неисправном о чему је одмах обавештена јавност, те је узорковање поновљено за насеље Кусиће дана 13. 04. 2021. године.
Јавно комунално предузеће редовно преко овлашћеног Завода за јавно здравље Пожаревац врши редовне анализе воде са  водоизворишта „Јелак Смонице“ на 6 места узорковања, последњи узорак је узет 06. 04. 2021. године  а дана 13. 04. 2021. године стигли су резултати – извештаји и мишљења о здравственој безбедности бр. V2022-2027  и 974/1  – 974/6 Завода за јавно здравље којима се констатује да су испитивани узорци здравствено безбедни.
О свакој евентуалној неисправности воде смо обавезни да одмах обавестимо јавност и кориснике, те се информације о истој могу увек наћи на сајту Општине Велико Градиште и ЈКП Дунава Велико Градиште, као и на кабловској и САТ телевизији као и у насељу у којем вода није исправна у виду истакнутог писаног обавештења на више места.

 

Директор Љубица Митић
ЈКП „Дунав Велико Градиште“