Забрањено паљење отворене ватре

Обавештавају се сва правна и физичка лица да је на основу члана 47. Закона о шумама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 89/15, 95/18,) Забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од ивице шуме.

Такође се обавештавају сва правна и физичка лица да је на основу члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010 и 95/2018) Забрањено спаљивање траве, стрњика и другог растиња у ловишту.

Против прекршиоца ових чланова Закона биће покренут прекршајни и кривични поступак.

Обавештење