Забрањено паљење отворене ватре

Обавештавају се сва правна и физичка лица да је ЗАБРАЊЕНО паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме.

Такође се обавештавају сва правна и физичка лица да је ЗАБРАЊЕНО спаљивање трава, стрњика и другог растиња у ловишту.

Против прекршиоца биће покренут прекршајни и кривични поступак.

 

Акт