Zabranjena paljenja otvorene vatre

Obaveštavaju se sva pravna i fizička lica da je na osnovu člana 47. Zakona o šumama („Sl. glasnik RS“ br. 30/10, 89/15, 95/18,) Zabranjeno paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ivice šume.

Takođe se obaveštavaju sva pravna i fizička lica da je na osnovu člana 22. stav 1. tačka 8. Zakona o divljači i lovstvu („Sl. glasnik RS“ br. 18/2010 i 95/2018) Zabranjeno spaljivanje trave, strnjika i drugog rastinja u lovištu.

Protiv prekršioca ovih članova Zakona biće pokrenut prekršajni i krivični postupak.

Zabrana paljenja vatre