Licitacija šume u Biskuplju

Javni poziv za javno nadmetanje prikupljanjem pismenih ponuda Predmet javnog nadmetanja je prodaja doznačene neposečene drvne mase na panju na  KP.BR. 1857, K.O. Biskuplje, KP.BR. 1858 K.O. Biskuplje,  KP.BR. 1859 K.O. Biskuplje i na KP.BR. 2339 K.O. Biskuplje drvnih sortimenata … Pročitajte više

Ћирилица Latinica