Обавештење о забрани паљења ватре

Обавештење

Обавештавају се сва правна и физичка лица да је на основу члана 47. Закона о шумама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15) ЗАБРАЊЕНО паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме,
на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме. Такође се обавештавају сва правна и физичка лица да је на основу члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2010 и 95/2018) ЗАБРАЊЕНО спаљивање трава, стрњика и другог растиња у ловишту. Против прекршиоца ових чланова Закона биће покренут прекршајни и кривични поступак..

ЈПK „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“