Вода у насељу Триброде здравствено безбедна

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 2194 од 17.04.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99)

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“