Пролећно сређивање градског гробља

ПРОЛЕЋНО СРЕЂИВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

РАДНИЦИ ЈКП“ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ „ СЕКТОР ГРОБЉЕ СУ ПОЧЕЛИ СА
РЕДОВНОМ РАДОВИМА НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ .
ПРЕ СВЕГА ПОЧИСТИЛИ СУ ГРОБЉЕ. ОКРЕЧЕНЕ СУ КАПЕЛЕ,ОЧИШЋЕНЕ И
ДЕЗИНФИКОВАНЕ.
ЗАВРШЕНО ЈЕ ОРЕЗИВАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ СТАБАЛА НА ГРОБЉУ ДУЖ УЛИЦЕ
АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ, И ОРЕЗИВАЊЕ БОРОВА ,СУВО РАСТИЊЕ ЈЕ
ПОСЕЧЕНО, ОКРЕЧЕНЕ СУ БЕТОНСКЕ ЖАРДИЊЕРЕ И ЗАСАЂЕНО ЦВЕЋЕ.
УРАЂЕНА ЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА ОКО ГОРЊЕ ЧЕСМЕ НА
НОВОМ ГРОБЉУ.СВЕ ЧЕСМЕ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ СУ У ФУНКЦИЈИ.
У ТОКУ ЈЕ С РЕЂИВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ .

МОЛИМО СВЕ ПОСЕТИОЦЕ ГРОБЉА ДА СМЕЋЕ БАЦАЈУ НА МЕСТА
КОЈА СУ ЗА ТО ПРЕДВИЂЕНА.