Привременео искључење воде – Бели Багрем

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАНИРАНОМ ИСКЉУЧЕЊУ ВОДЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

НАСЕЉЕ БЕЛИ БАГРЕМ –

део око Шетне стазе

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Бели Багрем – Сребрно језеро у Великом Градишту, да ће у току јутарњих часова 06. 04. 2022. године (среда) бити привремено искључено водоснабдевање у делу који гравитира ка Шетној стази због радова на мрежи на самој шетној стази на Сребрном језеру.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће, а оквирно у периоду од 07,30-10 часова и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.