Прање пијаце

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРАЊУ ПИЈАЦЕ

Поштовани,

Унапред Вас обавештавамо о датумима у 2018. години када ће се вршити прање пијаце.
Прање ће се вршити почев од 16 часова одређеног дана.
Молимо кориснике тезги и простора да на време склоне своју робу са и испод тезги. За евентуална оштећења робе која није уклоњења са и испод тезги ЈКП „Дунав“ и предузеће које пере пијацу неће сносити никакву одговорност.

02.04.- понедељак
16.04.-понедељак
30.04. – понедељак
14.05. – понедељак
30.05. – среда
15.06- петак
30.06.- субота
09.07.- понедељак
23.07. – понедељак
06.08.- понедељак
20.08. – понедељак
01.09. – субота
15.09.- субота
30.09. – недеља
15.10. – понедељак
29.10. – понедељак
12.11.- понедељак
26.11 – понедељак
10.12.- понедељак
24.12. – понедељак