Obaveštenje za korisnike komunalnih usluga

objavljeno u: Aktuelnosti, Obaveštenja

Poštovani,

Pozivamo Vas da nam do kraja meseca maja 2022. godine dostavite Vašu elektronsku (e-mail) adresu na koju ćemo Vam slati račune za komunalne usluge. Molimo Vas da popunite obrazac na našem sajtu ili da u formi e-maila na adresu jkpdvg2@gmail.com dostavite potrebno obaveštenje o Vašoj adresi, koje treba da sadrži sledeće podatke: (Šifra korisnika, Ime i prezime korisnika, JMBG, Adresa u opštini Veliko Gradište, Elektronska adresa za dostavu računa, Adresa korisnika na koju korisnik eventualno želi da mu se dostavi račun).

JKP Dunav Veliko Gradište će račun korisnika prvenstveno radi brzine i ekonomičnosti dostavljati na elektronsku adresu naznačenu u obaveštenju korisnika.

S poštovanjem,

JKP „Dunav Veliko Gradište“
direktor
Ljubica Mitić, dipl. pravnik

Obaveštenje građanima

Obaveštenje korisnika o elektronskoj adresi