Obaveštenje – voda u naselju Carevac

objavljeno u: Aktuelnosti, Vesti, Obaveštenja
Obaveštavamo korisnike seoske vodovodne mreže u naselju Carevac da su u toku današnjeg dana, 12.07.2018. godine u toku radovi na ponovnom uspostavljanju sistema redovnog vodosnabdevanja naselja Carevac, čiji je prekid nastao usled kvara na bunarskoj pumpi.

Takođe bismo obavestili korisnike seoskog vodovoda da nakon dolaska vode ista može da se koristi samo kao tehnička voda (ne za piće i ishranu) do dobijanja potvrde o ispravnosti vode za piće od ovlašćene institucije, o čemu ćemo obavestiti javnost naknadno!