Обавештење – вода у насељу Царевац

Обавештавамо кориснике сеоске водоводне мреже у насељу Царевац да су у току данашњег дана, 12.07.2018. године у току радови на поновном успостављању система редовног водоснабдевања насеља Царевац, чији је прекид настао услед квара на бунарској пумпи.

Такође бисмо обавестили кориснике сеоског водовода да након доласка воде иста може да се користи само као техничка вода (не за пиће и исхрану) до добијања потврде о исправности воде за пиће од овлашћене институције, о чему ћемо обавестити јавност накнадно!