Обавештење о планираном искључењу воде

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже на потесу око улице Солунских ратника, у Избегличком насељу, насељу око водоторња и делу града око обилазнице за Голубац да ће дана 25.09.2019. године због значајнијег квара на водоводној мрежи у улици Солунских ратника бити на неколико сати обустављено водоснабдевање.

Планирани прекид испоруке је у 08:00 часова и одмах по отклањању квара наставиће се водоснабдевање.

ЈКP Дунав ће настојати да прекид снабдевања траје што је могуће краће, оквирно 3 до 4 часа.