Обавештење о искључењу воде услед хаварије на водоводу у делу насеља Бели Багрем – улица Ловачка

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, део насеља Бели Багрем, Ловачка улица, Црпна станица „Рит“ и насеље Тениски терени који се снабдевају водом са јавног водовода да је због хаварије на цевоводу прекинуто снабдевање водом на наведеним локацијама и да ће прекид трајати дуже од 72 часа (оквирно до уторка 25. 04. 2023. године). Алтернативно водоснабдевање пијаћом водом за ове објекте биће обезбеђено на Шетној стази на чесмама код тушева на Сребрном језеру као и на градским чесмама у Великом Градишту.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће и одмах по санацији квара наставиће се водоснабдевање.