Непланирани прекид водоснабдевања у насељу Царевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕПЛАНИРАНОМ ПРЕКИДУ ВОДОСНАБДЕВАЊА У ЦАРЕВЦУ

Обавештавамо кориснике сеоске водоводне мреже у насељу Царевац да је дана 15. 12. 2021. године због пуцања главне водоводне цеви (азбест) код Ловачког дома у Царевцу обустављено снабдевање водом насеља Царевац.

Стручна служба ЈКП Дунав ће настојати да у што краћем року отклони квар, међутим због специфичности истог и врсте резервних делова неопходних за санацију квара, оквирни рок наставка водоснабдевања је 16. 12. 2021. године  у преподневним часовима.