Неисправна вода у насељу Печаница

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Печаница

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Печаница (домаћинство – центар села) за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 4188 од 10.07.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиолошка (колиформне бактерије и колиформне фекалног порекла).