Неисправна вода Триброде – дец. 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 8537 од 12. 12. 2022. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 06. 12. 2022.) ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметар „Нитрати (53,0)“ и микробилошка за параметар „укупне колиформне бактерије“.