Неисправна вода Триброде – дец. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 8344 од 23.12.2019. године Завода за јавно здравље Пожаревац (примљено Мишљење дана 26.12.2019.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска (повишена вредност нитрата – 60,0) као и микробиолошка (укупне колиформне бактерије у 100 ml воде -16.