Неисправна вода – Тополовник – дец. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Тополовник

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 8349 од 23.12.2019. године Завода за јавно здравље Пожаревац (које смо резултате добили 26.12.2019. године), ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко хемијска (повишене вредности мутноће 14,1) као и микробилошка (укупне колиформне бактерије у 100ml воде – 16 и укупне колиформне бактерије фекалног порекла у 100ml воде – 16).