Неисправна вода Курјаче – дец. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Kурјаче

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Курјаче за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 7543 од 09.12.2020. године Завода за јавно здравље Пожаревац (примљено Мишљење дана 10.12.2020.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиолошка  (укупне колиформне бактерије -16 и колиформне бактерије фекалног порекла – 16 и сулфидоредукујуће клостридије 4).