Неисправна вода Кумане – август 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Кумане

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Кумане за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 4807 од 09.08.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 04.08.2021.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је микробиолошка за параметар укупне колиформна бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла.