Неисправна вода Камијево март 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1235 од 08.03.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (примљено Мишљење дана 09.03.2021.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметре Нитрати и микробилошка за параметре укупне колиформне бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла.