Неисправна вода – Камијево – јан. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 117 од 14.01.2020. године Завода за јавно здравље Пожаревац (примљено Мишљење дана 17.01.2020.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска –повишена вредност нитрата (52,8) и микробиолошка (укупне колиформне бактерије у 100 ml воде – 16).