Неисправна вода Камијево – фебруар 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу о здравственој безбедности бр. V 687 од 06.02.2023. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорак узет дана 01.02.2023.) ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметар „Нитрати“ и микробиолошка за параметар „укупне колиформне бактерије“ и „стрептококе фекалног порекла.“