Неисправна вода Камијево – април 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 1898 од 07.04.2021. године Завода за јавно здравље Пожаревац (узорковање извршено дана 02.04.2021.)  ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може користити за пиће.

Неисправност је физичко – хемијска за параметре Нитрати и микробилошка за параметре укупне колиформне бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла.