Јавни позив за јавно надметање

објављено у: Јавне набавке
Предмет јавног надметања је продаја дозначене непосечене дрвне масе на пању у делу КП.БР. 3353, К.О. Печаница и у делу КП.БР. 3352 К.О. Печаница дрвних сортимената у шуми „на пању“.

Јавни позив за лицитацију

Образац понуде

Модел уговора