Исправна вода у Камијеву

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Камијево

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево за пиће и припрему хране, сходноМишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5510 од 11.09.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту јавне чесме у