Исправна вода – Тополовник – јан. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Тополовник

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 127 од 09.01.2020. године Завода за јавно здравље Пожаревац (које смо примили 17.01.2020. године) ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Бифе – спортско друштвио дана 09.01.2020. године.