Исправна вода – Печаница – септембар

ОБАВЕШТЕЊЕ

за кориснике водоводне мреже у насељу Печаница

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Печаница за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу  о здравственој безбедности бр.  V 5191 од 28.08.2018. године Завода за јавно здравље Пожаревац  ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је узет на месту Домаћинство – Висинска зона.