Хитан прекид водоснабдевања у Великом Градишту

ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕПЛАНИРАНОМ ИСКЉУЧЕЊУ ВОДЕ УСЛЕД ХАВАРИЈЕ НА ВОДОВОДУ
У ДЕЛУ НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, односно улицама:

  • Војводе Путника,
  • Трг Младена Милорадовића,
  • део улице Кнеза Лазара
  • део улице Воје Богдановића,
  • део Београдске улице
  • улица Мирка Матића
  • улица Миленка Стоковића и
  • Сремска улица

који се снабдевају водом са јавног водовода,

да је због хаварије у току превезивања на градски водовод објекта у насељу Велико Градиште у улици Војводе Путника прекинуто снабдевање водом у овом насељу и да ће прекид трајати неколико часова у току дана 14. 06. 2023. године (оквирно од 11:40 до 15 часова).
Алтернативно водоснабдевање пијаћом водом за кориснике биће обезбеђено на градским чесмама у Великом Градишту.
ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће и одмах по санацији квара наставиће се водоснабдевање.