Дани цвећа

ОБАВЕШТАВАМО КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ДА ЋЕ У ПОНЕДЕЉАК 30.04.2018. ГОДИНЕ УЛИЦЕ ТРГ МЛАДЕНА МИЛОРАДОВИЋА И ДЕО КНЕЗА ЛАЗАРА ДО ПОШТЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ БИТИ ЗАТВОРЕНЕ ЗА САОБРАЋАЈ И НЕЋЕ БИТИ МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА У ОВОМ ДЕЛУ ГРАДА, ОСИМ ЗА ИЗЛАГАЧЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ДАНИ ЦВЕЋА.
ИЗЛАГАЧИ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ДАНИ ЦВЕЋА МОЋИ ЋЕ СВОЈА ВОЗИЛА ДА ПАРКИРАЈУ БЕСПЛАТНО НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА ДАНА 30.04.2018. ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 08,00-15,00 ЧАСОВА САМО УЗ ЛЕГИТИМАЦИЈУ УЧЕСНИКА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ КОЈУ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И КОЈУ СУ ИЗЛАГАЧИ ДУЖНИ ДА ИСТАКНУ НА ВИДНОМ МЕСТУ НА СВОМ ВОЗИЛУ.