Јавни позив за јавно надметање

објављено у: Јавне набавке

Предмет јавног надметања је продаја дозначене непосечене дрвне масе на пању у делу КП.БР. 3353, К.О. Печаница и у делу КП.БР. 3352 К.О. Печаница дрвних сортимената у шуми „на пању“

1 2 3 4 5
Ћирилица Latinica