Besplatna telefonska linija za reklamacije

objavljeno u: Aktuelnosti, Vesti, Obaveštenja
Poštovani korisnici komunalnih usluga JKP „Dunav Veliko Gradište“,
obaveštavamo vas da je uspostavljena besplatna telefonska linija za prijem reklamacija potrošača sa brojem 0800/390-009 gde potrošači mogu prijaviti svoje reklamacije na izvršene usluge svakog radnog dana od 07-14 časova, a takođe reklamacije mogu izneti i lično u prostorijama JKP „Dunav Veliko Gradište“ ulica Sremska br. 1 u Velikom Gradištu ili putem elektronske pošte na adresu: