Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП “ДУНАВ“ Велико Градиште

Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП “ДУНАВ“ Велико Градиште