Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП “ДУНАВ“ Велико Градиште

објављено у: Актуелности, Општа акта
Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП “ДУНАВ“ Велико Градиште