Reprogram dugova

objavljeno u: Aktuelnosti, Vesti, Obaveštenja
OBAVEŠTENJE – REPROGRAM DUGOVA

Poštovani korisnici komunalnih usluga JKP „Dunav Veliko Gradište“,

Pozivamo vas da izmirite svoja dospela dugovanja po osnovu komunalnih usluga i nudimo vam mogućnost da celokupno dugovanje izmirite putem potpisivanja Sporazuma o reprogramu duga na najviše 16 mesečnih rata, bez zaračunate kamate, sa mogućnošću zaključivanja Sporazuma do 01. maja 2019. godine.

Za sva eventualna objašnjenja i nejasnoće javiti se na telefon 012/662-722, odnosno elektronskim putem na jkpdvg2[at]gmail.com

U Vašem i našem interesu, kao i interesu redovnih platiša, je da naplatu dospelih dugova rešimo mirnim putem, jer ćemo u protivnom biti prinuđeni da pokrenemo sudske i izvršne postupke kao i da obustavimo vršenje komunalne usluge u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.

Reprogram i cenovnik