Репрограм дугова

ОБАВЕШТЕЊЕ – РЕПРОГРАМ ДУГОВА

Поштовани корисници комуналних услуга ЈКП „Дунав Велико Градиште“,

Позивамо вас да измирите своја доспела дуговања по основу комуналних услуга и нудимо вам могућност да целокупно дуговање измирите путем потписивања Споразума о репрограму дуга на највише 16 месечних рата, без зарачунате камате, са могућношћу закључивања Споразума до 01. маја 2019. године.

За сва евентуална објашњења и нејасноће јавити се на телефон 012/662-722, односно електронским путем на jkpdvg2[at]gmail.com

У Вашем и нашем интересу, као и интересу редовних платиша, је да наплату доспелих дугова решимо мирним путем, јер ћемо у противном бити принуђени да покренемо судске и извршне поступке као и да обуставимо вршење комуналне услуге у складу са Законом о комуналним делатностима.

Репрограм и ценовник