Рекламације и подаци о личности

објављено у: Рекламације
Решење о формирању саветодавног тела

Правилник о рекламацијама

Правилик о заштити података о личности

Решење о формирању комисије за рекламације

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Образац рекламације

Обавештење о обради података о личности

За пријем рекламација и обраду података о личности као руковалац задужен је технички секретар Мирјана Миловановић.
Рекламације се подносе на мејл jkpdvg2@gmail.com, jkpdunav.reklamacije@gmail.com, приступ у просторије у улици Сремска 1 у Великом Градишту – подношењем писаног захтева на прописаном обрасцу рекламације, а по поступку и у складу са Законом о заштити потрошача на телефон 012/662-722 и 0800/390-009.