Produženje ugovora o zakupu pijačnih mesta

objavljeno u: Aktuelnosti, Obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

O PRODUŽENJU UGOVORA O ZAKUPU PIJAČNIH MESTA

JKP “Duna Veliko Gradište“ oglašava da će od 16. 12. 2021. godine vršiti obnovu ugovora za zakupce mesta na Robnoj- buvljoj pijaci, zakupce pijačnih  tezgi  i  vitrina  u objektima na Gradskoj zelenoj pijaci.

Vremenski period davanja prodajnih mesta u zakup je godinu dana.

Sve potrebna obaveštenja i informacije mogu se dodati u prostorijama JKP“ Dunav Veliko Gradište“, ul. Sremska broj 1. ili na telefon : 012/662-722