Продужење уговора о закупу пијачних места

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПИЈАЧНИХ МЕСТА

ЈКП “Дуна Велико Градиште“ оглашава да ће од 16. 12. 2021. године вршити обнову уговора за закупце места на Робној- бувљој пијаци, закупце пијачних  тезги  и  витрина  у објектима на Градској зеленој пијаци.

Временски период давања продајних места у закуп је годину дана.

Све потребна обавештења и информације могу се додати у просторијама ЈКП“ Дунав Велико Градиште“, ул. Сремска број 1. или на телефон : 012/662-722