Прекид водоснабдевања у Новом насељу Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕПЛАНИРАНОМ ИСКЉУЧЕЊУ ВОДЕ УСЛЕД ХАВАРИЈЕ НА ВОДОВОДУ
У ДЕЛУ НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ НОВО НАСЕЉЕ

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, односно улицама у Новом насељу да је због пуцања азбестне цеви у улици Саве Ковачевића и санације хаварије неопходно хитно прекинути водоснабдевање у овом делу града и да ће прекид трајати неколико часова у току дана 14.06.2023. године (оквирно од 12 до 17 часова)

Алтернативно водоснабдевање пијаћом водом за кориснике биће обезбеђено на градским чесмама у Великом Градишту.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће и одмах по санацији квара наставиће се водоснабдевање.