Позив за закључење уговора о закупу тезги за 2024. годину на Малој градској пијаци на Сребрном језеру

Позивамо заинтересована лица да приступе у просторије ЈКП “Дунав Велико Градиште“ почев од 25. 03. 2024. године након 10 часова – ради закључивања уговора за закуп тезге за 2024. годину на Малој градској пијаци на Сребрном језеру.

Тезге се користе искључиво за продају пољопривредних производа, није дозвољена продаја алкохолних пића за шта је запрећена казна ЈКП “Дунав Велико Градиште (сагласно одредби члана 22. Закона о трговини (Службени гласник РС“,бр.52/2019), пијаца је дужна да обезбеди да продају робе на пијаци обављају искључиво трговци, под претњом прекршајне одговорности, за коју су запрећене новчане казне у распону од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара за правно лице и 50.000,00 до 150.000,00 динара за одговорно лице.

Цена закупа тезге на годишњем нивоу, без обзира на радно време и период – сезону износи 10.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, са обавезним постављањем тезге власништва ЈКП“Дунав Велико Градиште“